Wymiana
Towar do wymiany: W tym 135.729 PLN Zastaw (w tym 23% VAT)
(twój depozyt zostanie zwrocony)


Kupując części zamienne oznaczone mianem "część wymienna" niezbędne jest zapłacenie nie tylko wartości części zamiennej, ale i także kwoty kaucji. Zgodnie z europejskimi przepisami, kaucja to kwota, którą producent wymaga opłacić w ramach gwarancji zwrotu starej części zamiennej w celu jej regeneracji i ponownej eksploatacji. Zwrot kwoty kaucji następuje po zwrocie zużytej części zamiennej. Zapłata kaucji następuje wyłącznie wtedy, gdy produkty produkowane są na terytorium Unii Europejskiej. Kwota kaucji jest ustalana przez dostawcę części zamiennych. W związku z tym ta sama część dostarczana przez różnych dostawców może być oferowana z określoną kwotą kaucji lub w ogóle nie mieć kaucji zwrotnej.

Jak to działa?

1. Płacisz za nową część wraz z kaucją.

2. Otrzymujesz nową część.

3. Przygotuj do wysyłki używaną część (w razie potrzeby wylej płyn z części zamiennej - nie dotyczy to akumulatora).

4. Zarejestruj zwrot zużytej części podlegającej kaucji na swoim koncie osobistym na Motordoctor.pl.

5. Część używana powinna zostać umieszczona w pudełku, w którym została dostarczona nowa część. Dołącz fakturę, którą otrzymałeś listownie po złożeniu zamówienia. Znacznie przyspieszy to proces przetwarzania Twojego żądania.

6. Wyślij używaną część będącą w odpowiednim stanie na adres:
AUTODOC SE (Retoure - Lager R)
Rhinstrasse 132
12681 Berlin
Niemcy

7. Część używaną wysyłamy do producenta w celu jej sprawdzenia.

8. Z zasady przetwarzanie Twojego zamówienia zajmuje 6-8 tygodni od momentu dostarczenia części zamiennej do naszego magazynu. Poinformujemy Ciebie o wynikach przeglądu stanu technicznego części.

W jakim terminie używana część powinna zostać wysłana?

Używana część zamienna musi zostać wysłana w ciągu jednego roku od daty zakupu części z kaucją.

Jak wygląda procedura zwracania kaucji w przypadku pozytywnych wyników przeglądu stanu technicznego części?

Zwrócimy Tobie kaucję w taki sam sposób, jaki zapłaciłeś za zamówienie lub zwracamy ją Tobie na konto depozytowe klienta Motordoctor.pl.

Co się stanie, gdy wyniki przeglądu stanu technicznego części są negatywne?

Informujemy, że kaucja nie może zostać Ci zwrócona. Przez 2 miesiące będziemy przechowywać w naszym magazynie rozpatrywaną część zamienną, od której została pobrana kaucja. Część zamienna może zostać Ci zwrócona na Twoje życzenie (część zostanie do Ciebie odesłana na koszt Motordoctor.pl) Po 2-óch miesiącach przechowywania część zamienna zostanie zezłomowana.

Jakie są warunki zwrotu części używanej?

• Koszt dostawy części używanej pokrywa klient.
• W przypadku, gdy klient nie wyśle producentowi części używanej, kwota kaucji nie jest zwrotna i pozostaje u producenta w formie rekompensaty.
• Jeśli używana część zamienna posiada poważne uszkodzenia lub pęknięcia na obudowie, nie jest zwracany zwrot kwoty kaucji.
• W przypadku, gdy zwracana jest część używana innej kategorii, kaucja nie jest zwracana . Na przykład, kupiono alternator, a zamiast niego wysłano rozrusznik.
• Aby otrzymać kaucję, możesz wysłać inną część zakupioną od innego producenta. Na przykład, kupiono zacisk hamulcowy marki BOSCH, a zwrócony został zacisk hamulcowy marki TRW.
• Jeżeli nowa część zamienna według danych technicznych (na przykład mocy) nie jest podobna do starej, musisz skonsultować się z producentem w sprawie możliwości zwrotu tej części. Możesz dokonać tego za pośrednictwem obsługi klienta [email protected].

JAKIE KATEGORIE ZAWIERAJĄ CZĘŚCI Z KAUCJĄ?

Wymagania na części używane:
*Instrukcja służy wyłącznie do celów informacyjnych. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie (każda część zamienna przechodzi indywidualną ocenę dokonaną przez producenta).

• Zacisk hamulca

Kryteria zwrotu zacisku hamulcowego:
Używana część musi odpowiadać zakupionemu produktowi.
Używana część musi być kompletna.
Część musi posiadać wszystkie kołki prowadzące zacisku, mocowania, śruby łączące lub odpowietrzające.
Używana część nie może posiadać nadmiernych uszkodzeń związanych z działaniem korozji.
Używana część nie jest pęknięta lub zniekształcona.
Zwrotowi i akceptacji podlegają wyłącznie części używane zdatne do utylizacji.
Etykieta na opakowaniu nie może być zabrudzona, musi być naklejona i nie może posiadać jakichkolwiek dodatkowych oznaczeń czy zapisków.
*Instrukcja służy wyłącznie do celów informacyjnych. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie (każda część zamienna przechodzi indywidualną ocenę dokonaną przez producenta).

Oryginalne opakowanie
Części marki Bosch, Elstock, GKN muszą zostać dostarczone w ich oryginalnym opakowaniu. Jeśli nie zostaną one wysłane w oryginalnym opakowaniu, część nie zostanie zaakceptowana. Jest to wymóg producenta.

• Alternator

Kryteria zwrotu alternatora:
- Niemożliwe do zidentyfikowania alternatory nie zostaną zaakceptowane.
+ Etykieta OE producenta jest obecna lub wybity numer OE na alternatorze jest czytelny/rozpoznawalny.

Korozja
+ Alternator nie był przez długi czas przechowywany po jego demontażu lub nie posiada śladów korozji na kole pasowym.
- Silnie skorodowane alternatory.

Poziom uszkodzenia
+ Uszkodzona plastikowa osłona.
+ Brakujące żebro na przedniej i/lub tylnej końcówce mocowania.
+ Złącze pękło przed uszczelką.
- Dwa brakujące żebra na przedniej i/lub tylnej końcówce mocowania.
- Złącze pękło poniżej uszczelki.

Kompletność alternatora:
+ Alternator jest kompletny i złożony.
- Rozebrany lub niekompletny alternator.
Moc używanego alternatora musi odpowiadać mocy nowego. W przeciwnym razie nie będzie mogła zostać zwrócona kaucja.

• Rozrusznik

Kryteria zwrotu rozrusznika:
+ Część została zaakceptowana.
- Część została odrzucona.

Możliwość identyfikacji
- Niezidentyfikowane rozruszniki nie zostaną zaakceptowane.
+ Etykieta OE producenta jest obecna lub wybity numer OE na alternatorze jest czytelny/rozpoznawalny.

Poziom uszkodzenia
+ Frezowanie obudowy przekaźnika nie jest uszkodzone.
+ Uszkodzenie plastikowej części przekaźnika rozrusznika.
- Rozrusznik jest zniekształcony/uszkodzony, np. wskutek uderzenia w obudowę, pękniętej obudowy lub zużytego zębnika.
- Wał jest silnie odbarwiony wskutek przeciążenia (np. na niebiesko wskutek przegrzania).

Korozja
+ Rozrusznik nie był przez długi czas przechowywany po jego demontażu i nie posiada śladów korozji.
- Silnie skorodowane rozruszniki.

Kompletność rozrusznika
+ Rozrusznik jest kompletny i złożony.
- Rozebrany lub niekompletny rozrusznik.
- Nadmierna korozja zębnika.
- Brak tylnej tarczy.
- Uszkodzona głowica rozrusznika.
* Instrukcja służy wyłącznie do celów informacyjnych. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie (każda część zamienna przechodzi indywidualną ocenę dokonaną przez producenta).

• Wał napędowy

Kryteria zwrotu wału napędowego:
Używana część musi być tego samego rodzaju co część zamienna.
Wał napędowy musi być kompletny – składać się z korpusu połączeniowego wału i obydwu przegubów.
Korpus połączeniowy wału musi być prosty. Wygięte wały nie mogą zostać przerobione.
Korpus połączeniowy wału nie może być zardzewiały lub pęknięty.
Gwint przegubów musi być kompletny i ściśle pasować.

• Kompresor, klimatyzacja

Kryteria zwrotu sprężarki klimatyzacji:
Część zostanie odrzucona, gdy:
Jest poważnie skorodowana (powierzchnia uszkodzenia >3 cm²).
Nie wszystkie połączenia rurowe są ściśle zatkane oryginalnymi zaślepkami.
Wał nie może zostać ręcznie przekręcony o 360°.
Używana część nie może zostać zidentyfikowana (tabliczka znamionowa jest nieczytelna lub jej brak).

• Pompa hydrauliczna, układ kierowniczy

Kryteria zwrotu serwopompy:
Część zostanie zaakceptowana, gdy:
1. Używana pompa zostanie zwrócona w oryginalnym opakowaniu.
2. Pompa jest kompletna i odpowiada części znajdującej się w katalogu.
3. Nie posiada ona jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych.
4. Jej gwint jest w dobrym stanie.
5. Pompa nie może zostać zwrócona z uszkodzonym kołem pasowym i wałem.
6. Nie posiada ona uszkodzonego koła pasowego, wału lub adaptera.
7. Zaślepka nie została zagubiona lub uszkodzona.

• Przekładnia kierownicza

Używana część zostanie zaakceptowana, gdy:
1. Używana przekładnia kierownicza zostanie zwrócona w oryginalnym opakowaniu.
2. Przekładnia kierownicza jest kompletna i obejmuje m.in:
- osłony przeciwpyłowe
- przewody ciśnieniowe
- drążki poprzeczne (w przypadku obecności wraz z nową częścią)
3. Przekładnia kierownicza nie jest poważnie skorodowana.
4. Nie posiada ona jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, część nie jest wygięta, praca drążka kierowniczego nie jest zakłócona, mocowania nie są uszkodzone.
5. Drążek poprzeczny (drążki poprzeczne) nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń gwintu i nie jest wygięty lub pęknięty.
6. Przewody hydrauliczne przekładni kierowniczej oraz ich elementy nie są uszkodzone lub zagubione.
7. Wał oraz wielowypusty nie są uszkodzone.
8. Zwrócona przekładnia kierownicza odpowiada nowej.

• Urządzenie doładowujące, system doładowania

Kryteria zwrotu turbosprężarki:
Używana część powinna zostać zwrócona kompletna i złożona.
Żaden z jej elementów nie powinien zostać wymontowany, wymieniony lub usunięty.
Używana część powinna odpowiadać zakupionej wcześniej turbosprężarce.

• Końcówka wtrysku

Kryteria zwrotu wtryskiwacza
Część rozłożona -> brak akceptacji
Brakujące dysze -> brak akceptacji
Kryteria zwrotu wtryskiwacza
Uszkodzone złącze -> brak akceptacji
Pęknięte złącze -> brak akceptacji
Stopione złącze -> brak akceptacji
Uszkodzony wlot złącza -> brak akceptacji
Uszkodzenie na korpusie wtryskiwacza spowodowane niewłaściwym korzystaniem (np. uderzeniem młotka) -> brak akceptacji
Uszkodzone gniazdo uszczelki -> brak akceptacji

• Pompa wtryskowa

Używane części są akceptowane, gdy:
Zwracana część używana jest tego samego rodzaju co nowa część.
Pompa wtryskiwacza jest kompletna.
Brak uszkodzeń.
Zawór kontrolny jest nieuszkodzony

Zwrotowi nie podlegają używane części posiadające następujące defekty:
Zostały rozłożone
Posiadają zagubione elementy
Posiadają poważną korozję

• Akumulator

Wymagania dotyczące używanych akumulatorów samochodowych:
Producenci nie narzucają specjalnych wymagań dotyczących używanych akumulatorów samochodowych. Niemniej zdecydowanie zalecamy, aby nie otwierać używanych akumulatorów i nie wylewać z nich płynów (elektrolitów), gdyż jest to wyjątkowo niebezpieczne.

W jaki sposób zwrócić używany akumulator samochodowy?
Przywieź używany akumulator do naszego magazynu znajdującego się pod adresem: AUTODOC SE (Retoure - Lager R) Rhinstrasse 132, 12681 Berlin, Niemcy.

• Rozdzielacz zapłonu

Kryteria zwrotu rozdzielacza zapłonu:
Część nie może posiadać jakichkolwiek śladów poważnej korozji.
Część nie może być pozbawiona zaślepki rozdzielacza.
Część nie może być pozbawiona łącznika.
Część musi być kompletna.
Niezidentyfikowane rozdzielacze zapłonu nie będą akceptowane.

• Tarcza sprzęgła
• Tarcza dociskowa sprzęgła
• Zawór EGR
• Korpus wtryskiwacza
• Pompa wysokiego ciśnienia
• Kolumna kierownicza
• Sterownik, wtrysk paliwa
• Przepływomierz objętościowy powietrza
• Pompowtryskiwacz (PDE)
• Przegub, wał napędowy
• Sprężarka, instalacja pneumatyczna
• Wał napędowy, napęd osi
• Sterownik, układ wtryskowy
• Rozdzielacz dawki, układ wtryskowy
• Sterownik, układ zapłonowy
• Regulator rozruchowy
• Klapka ujścia spalin, hamulec silnikowy
• Moduł zasilania, wtrysk mocznika
• Cylinder roboczy, układ kierowniczy ze wspomaganiem
• Jednostka sterująca, sterowanie biegu jałowego
• Zestaw przekładni kierowniczej
• Sterownik, czujnik spalania stukowego

Motordoctor.pl - Hotline und Support.Motordoctor.pl - Hotline und Support.
Lista życzeń 0 Zarejestruj się
0
Pozycje
#
75-9427
0
Twój koszyk jest pusty