Kontaktowe i meldunkowe dane firmy/Impressum

Adres firmy:

Wemax Group GmbH & Co.KG
Französische Straße 12
10117 Berlin
Numer telefonu: +48 22 152 11 07
E-mail: [email protected]
Web: www.motordoctor.pl


Gorąca Linia:
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00


Rejestr handlowy: HRA 46262 B, Sąd Pierwszej Instancji Berlin- Charlottenburg
NIP (Numer identyfikacji podatkowej): DE281524971

Internetowy system rozstrzygania sporów (ODR) Informacje

Dla internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR), Komisja Europejska oferuje platformę, którą można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasza firma nie jest ani gotowa, ani zobowiązania do brania udziału w postępowaniach rozstrzygających w jakiejkolwiek placówce arbitrażowej naszego klienta.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Strona zawiera linki na stronach osób trzecich; śledzisz je na własne ryzyko. Nie bierzemy jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść tych stron.

Zawartość ofert online

Autor nie bierze odpowiedzialności za znaczenie, ważność, kompletność lub jakość przekazywanych informacji.


Skargi do autora, które dotyczą istotnych lub nieistotnych problemów, spowodowane przez użycie lub brak użycia informacji lub korzystanie z fałszywych lub niekompletnych informacji, są surowo wykluczone, o ile ze strony autora nie ma żadnego umyślnego lub rażącego zaniedbania. Wszystkie oferty są uważane za wolne i niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub zaprzestania publikacji czasowo bądź ostatecznie części stron lub całej oferty bez żadnego określonego ostrzeżenia.

Linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich linków na innych stronach ("Hiperlinki"), za które nie odpowiada autor, odpowiedzialność wejdzie w życie jedynie w tych przypadkach, w których autor treści ma możliwości techniczne i uzasadnione możliwości w celu zapobiegnięcia użycia nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd, treści lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego autor nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści z powiązanych stron, jeśli zostały one zmienione po dodaniu linków. Ma to zastosowanie do wszystkich dodanych linków w internecie, a także innych linków umieszczonych w księgach gości, forach, listach biuletynów autora. Za nielegalne, fałszywe lub niepełne treści, a w szczególności za szkody wynikające z używania lub nieużywania tych informacji, tylko właściciel witryny, do którego strony zostało złożone odwołanie, musi wziąć na siebie pełną odpowiedzialność, a nie ten, który odnosi się do odpowiedniej publikacji.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Autor dąży do przestrzegania praw autorskich na wszystkich stosowanych diagramach, plikach dźwiękowych,wideo oraz tekstowych. Autor dąży do posługiwania się własnoręcznie utworzonymi plikami dźwiękowymi, wideo oraz tekstowymi, które nie wymagają żadnej licencji. Wszystko wymienione powyżej w ofercie internetowej oraz wszystkie marki i znaki towarowe chronione przez osoby trzecie podlegają prawu własności zarejestrowanych znaków towarowych. Bazując tylko na prostym wspomnieniu, osoba nie powinna wnioskować, że znaki towarowe nie są chronione przez prawa osób trzecich! Prawa autorskie należą wyłącznie do autora stron w odniesieniu do wszelkich opublikowanych materiałów lub materiałów, które zostały stworzone przez samego autora. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, plików dźwiękowych oraz wideo i tekstów na innych stronach internetowych lub publikacje bez zgody autora są surowo zabronione.

Wyjątki praw autorskich

Wyjątek stanowi integralną część oferty internetowej z następującej strony. Jeśli niektóre części lub niektóre wypowiedzi tego tekstu nie odpowiadają lub nie w pełni zgodne są z obowiązującym prawem, treść tekstu pozostaje w pełnej mocy.


Proszę sprawdzić, czy wybrane części samochodowe odpowiadają tym, których szukałeś. Na życzenie, może zostać uzyskana informacja, czy wybrane części pasują do żądanego modelu samochodu. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę nie wahaj się skontaktować z nami!

Motordoctor.pl - Hotline und Support.Motordoctor.pl - Hotline und Support.
Lista życzeń 0 Zarejestruj się
0
Pozycje
#
0 PLN
Twój koszyk jest pusty